Mành Gỗ Ngoài Trời Bàn Láng, Đan Dây

Màn Gỗ Ngoài Trời Loại Đan Dây Dù Mềm Mại, Chất Nan Gỗ Được Bào Láng Và Phun Sơn PU Ngoài Trời Bảo Vệ Nan Gỗ Tăng Tuổi Thọ Của Gỗ Và Nâng Cao Thẩm Mỹ Cho Bộ Mành Gỗ. Che Mưa Nắng Tuổi Thọ Cao Bền Đẹp.

Sale!

Mành Gỗ Ngoài Trời DD

Mành Gỗ Ngoài Trời DD-001

850,000.00 800,000.00

Mành Gỗ Ngoài Trời Chưa Bào, Móc Sắt

Với Sản Phẩm Mành Gỗ Thô Mộc Mạc, Nan Gỗ Được Để Nguyên Khi Xẻ Cưa Chưa Được Bào Láng,
Nhưng Bộ Mành Vẫn Được Sơn Một Lớp Dầu Điều Bảo Vệ Gỗ
Những Nan Gỗ Được Liên Kết Với Nhau Bằng Những Móc Kẽm Tạo Cho Bộ Mành Thêm Chắt Chắn Hơn.

Sale!

Mành Gỗ Ngoài Trời MS

Mành Gỗ Ngoài Trời MS-001

450,000.00 400,000.00
Sale!

Mành Gỗ Ngoài Trời MS

Mành Gỗ Ngoài Trời MS-002

450,000.00 400,000.00